Nijjierspraatsje

Wepperkes snein 6-1
5 januari 2008
Wepperkes moandei 7-1
7 januari 2008

De foarsitter fan SDS, Douwe Dirk Reitsma, die mei de nijjiersresepsje juster in praatsje. Troch de akoustyk yn de nije kantine wie dit net altiten goed te folgjen. Hjir kinne jim it hiele ferslach nochris rêstoch trochlêze. Der steane noch wol wat aardige nijtsjes tusken:

Speech nieuwjaars receptie.

Een nijiersreseptie van een voetbalvereniging. Elke respecterende vereniging doet dit. Zo ook SDS. Mooi om zo te beginnen. Met een snertrin als opening.

Ik spreek dan ook namens het bestuur om een ieder een sportief en gezond 2008 toe te wensen. Het liefst met allemaal kampioenschappen of een periodetitel maar wanneer ik dat zeg weet ik ook dat het niet reëel is. Als ik het woord gezondheid zeg dan denk ik ook aan de leden van onze vereniging Thomas van der Meer en Coen Rameau. Vorige week was hij betrokken bij een verkeersongeval. Het is nog steeds kritiek. Vanaf deze plaats wens ik hem veel sterkte toe en ook zijn familieleden in deze spannende tijd.

 

Net zoals vorig jaar een aantal, dat ik met u wilt delen. Ik noem ze in willekeurige volgorde

Terug kijken en vooruit kijken       

      Nieuw jaar met een nieuwe accommodatie. Hier ben ik vorig jaar mee geëindigd en hier begin ik nu mee. De berging zijn we inmiddels uit. Op 20 okt was de opening van het nieuwe gebouw. Iets waar we trots op mogen zijn als dorp. Een prestatie van formaat van het bestuur van de Skoalleseize. Ik gaf aan als dorp. Zijn we als vereniging SDS ook tevreden. Dan zeg ik niet ja en niet nee. Ja omdat we onze gasten netjes kunnen ontvangen. En luxe daar wen je snel aan.  60% van onze leden komen niet uit Easterein. Hebben die het gevoel dat ze in een SDS kantine zitten. Dan zeg ik Nee. Er mag niet een vlagje of een bal opgehangen worden. Ik vertaal hier de meningen van onze leden en ik kan mij dit ook voorstellen. Alleen de bordjes van de freonen van SDS hangen hier en dat heeft veel moeite gekost om dit in de kantine te laten plaatsen. En wat staat het mooi. Vele gesprekken zijn hier al over gevoerd. Mag  ik dan het bestuur van de Skoalleseize een tip geven. Denk niet te  ZWART WIT. Om maar in de kleuren van SDS te blijven (Een koele zakelijke kantine is niets met een akoestiek van… u mag het zelf invullen. )Volgende week hebben we weer een vergadering o.a. hier over.

   Website. De SDS site wordt goed bezocht. Elke dag door ongeveer 400 man/vrouw. Geweldig. Mijn complimenten gaan dan ook uit naar Willem en Aant. Ik denk dat er niet een dergelijk site is in Fryslan die zo goed wordt bezocht. Bijna elke dag voetbal nieuws. Ik denk wel eens waar halen ze de informatie vandaan want je moet bijna 24 uur online mee bezig zijn..

   60 jarig jubileum. Dit was in augustus een geslaagd feest. Met een mooie jubileum Treffer waar kosten nog moeite zijn gespaard. Een wedstrijd Wommels – Easterein met veel publiek en een gezellige nazit. 

   TC senioren. Het senioren tc beleid is klaar. Dat wil zeggen dat er iets op papier is gezet en dat we vanuit dat stuk steeds aanvullingen en ook de indeling hierop maken onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Durk Okkema. De indeling van dit seizoen met prestatie elftallen en recreatieve elftallen is hier het voorbeeld van.

   Futsal toernooien. Er zijn al weer veel toernooien geweest. Voor de jeugd en senioren. Dit maakt de winterstop kort. Met vorig jaar nog toernooien voor de jeugd in o.a.  Sneek, Lemmer hebben we dit jaar ons niet ingeschreven voor de toernooien van de KNVB futsal. Dit bracht te veel problemen met zich mee om de bezetting rond te krijgen. Jammer maar helaas. Het toernooi in Franeker wat volgende week van start gaat wachten we in spanning af.

   Tc jeugd Het werken met coördinatoren in de jeugd wordt steeds beter. Elke pupillen categorie en jeugdelftal heeft een eigen coördinator. Wanneer er vragen of problemen zijn met betrekking tot de jeugdelftallen/zeven tallen benader de coördinatoren hier voor. Ook hier is nog winst in te behalen om mensen met nog meer voetbal verstand hierin te betrekken. In de toekomst dienen de coördinatoren voor trainers te zorgen en het jeugdbestuur voor leiders e.d. wat ons wel zorgen baart is dat er nog steeds geen nieuwe jeugdvoorzitter is. Wie. Een taakontlasting is er in aangebracht door de coördinatoren.

    PR. Uit de PR commissie krijg ik goede berichten. PR voor onze vereniging is een must. Immers het levert veel voor SDS op. Op 6 febr. komt Johan Derksen hier in Easterein. Sponsoren hebben inmiddels bericht gekregen om deze avond vrij te houden. Wie zijn dan die sponsoren?: freonen van SDS (club van 50) met meer dan 100 leden. Klasse!, adverteerders op de website, in de Treffer, aanplakbiljetten en de adverteerders rondom het veld. Veld? Zult u zeggen hier staat geen bord meer. We hopen eind januari weer een mooi A veld te krijgen met borden. Het probleem zit in de levering van het nieuwe ophangsysteem wat meer tijd kostte dan was voorzien. De skoalleseize is hier mee bezig.

    SDS Kleding lijn. Vele SDS ers hebben inmiddels een nieuw trainingspak met een SDS logo, een tas en een polo. Het bestuur vind het netjes als we als vereniging er netjes bijlopen. Maar dan moeten we het wel aan doen en niet in de kast laten liggen! Een vitrine komt nog in de hal.

   Activiteiten commissie. Vanmiddag was de snert loop. Een mooi initiatief van deze commissie. Vorige week een kaartmiddag en binnenkort nog een kaartavond. Dus laat je horen met activiteiten! En laat het niet afhangen van een signaal vanuit het bestuur.

   Trainers. Trainers komen en trainers gaan. na dit seizoen nemen we afscheid van marcel frankena. Hij heeft dan 3 jaar hier gewerkt. Tijd voor een frisse start voor beide partijen. Marcel wordt hoofd jeugdopleiding bij frisia in Leeuwarden. Ook Hylke Schrale gaat na slechts 1 jaar weg. Iets wat niet des SDS is. Maar Hylke gaat terug naar zijn oude liefde leeuwarder Zwaluwen. Beide wens ik veel succes toe. Gelukkig kan ik ook weer nieuwe mensen aan u voorstellen. Dick Schuurman komt van Oeverzwaluwen, uit Koudum volgend seizoen bij ons. En Klaas Okkema komt weer terug. Ook hij komt van Oeverzwaluwen. Ik denk dat ze in Koudum niet blij zijn met onze acties.

Klaas Okkema is de “nije”trainer fan SDS 2.

    Het nieuwe ballenhok. Het ballenhok in een technische ruimte is niet goed. Zeker als jeugdleden niet van knopjes kunnen afblijven. Ik moet het even kwijt! Er wordt momenteel hard gewerkt in fier fuort. Klaas overal, Roel Sijbesma en Willem overal zijn druk bezig om hier iets mooi van te maken. Heren klasse. Elk elftal krijgt zijn eigen ballen hok. Zodat we niet ballen kunnen lenen van elkaar. Ik hoop dat we hier ook kosten mee kunnen besparen. Wat we jaarlijks kwijt zijn voor de aanschaf van nieuwe balen is niet mals. Spreek elkaar op misbruik hiervan op aan. Immers het is je eigen verenigingsgeld.

    De elftallen:

    het eerste draait goed, periode titel als extraatje?

    tweede kan beter, maar is drastisch verjongt

   het 3e weer voor het kampioenschap.

    En het 4e draait mooi mee en het 5e pakt haar punten ook.

    De SDS zaalteams, ook zij moet ik hier melden dat er goede resultaten worden geboekt.

     A junioren doen het weer goed.

    B junioren hebben het zeer moeilijk. Waarbij ik wil opmerken dat de leiders altijd positief blijven.

    De c’s doen het ook goed. Je ziet wat een invloed een trainer kan hebben. klasse   

   De dames voor het eerst in de competitie. Het is moeilijk maar ze zijn wel enthousiast. Komt er volgend seizoen een 2e dames team. Er wordt in iedergeval hard getraind.

    D’s met 2 elftallen wordt daar ook goed gevoetbald.

    E’s met 4 zeventallen en een bijna E 2 kampioen heeft SDS nog altijd goede jeugdspelers. En dit geld ook voor de F’s. dat na de winterstop met weer een extra zevental de competitie ingaat.

   Ledenvergadering

    Het aantal leden wat hierop is afgekomen was niet geweldig. Jammer. Want daar heb je iets te zeggen. Ik maak dan ook van de gelegenheid gebruik om de vragen die toen zijn gesteld aan het bestuur om nu hierop terug te komen.

   Grote club actie doen we volgend jaar ook weer aan mee. Dit geld hebben we nodig. (kleine 1000,-) heeft het opgeleverd. Publicatie zal eerder plaatsvinden. De jeugd wordt ook ingezet voor acties waarom dan de senioren niet?

   Waar gaat het geld naar toe van de freonen van SDS.

   2005 was het voor de aanschaf van het scorebord, 2006 aan de reserve shirts, 2007 aan de nieuwe jeugdgoals en voor 2008 aan de inrichting van het ballenhok.

    Het 1e en het 2e tegelijk. Dit wordt meegenomen door de TC senioren.

   Keeperswanten worden voor lagere teams niet  vergoed door het bestuur.

   Opleiding voor dames bij SDS. Op dit moment doet SDS geen actieve acties omtrent opleidingen. Dit is mede bepalend over hoeveel meisjes zich aanmelden bij de F’s en de E’s. mocht blijken dat er een meisjes team kan worden formeert dan de TC inschakelen.

   Enquête. Hier is helaas te weinig publiciteit aan gegeven. Slechts 20% heeft gereageerd en die 20% was ook al bij de club actief. Verplichte activiteit invullen bij de aanmelding?

 

   Beste sportvrienden ik ben aan het eind van mijn speech. Nogmaals wens ik  eenieder een bijzonder sportief en gezond 2008 toe. Het bestuur biedt u 3 consumpties aan in de vorm van consumptiebonnen.

Ik dank U.

Douwe-Dirk Reitsma