Nije trainer SDS 1

Weppers tiisdei 10-12
9 december 2013
Weppers 11-12-13
10 december 2013

It bestjoer kin de leden fan SDS meidiele dat wy in nije trainer beneamd ha foar it seizoen 2014-2015.

Dit is Frans Munsterman út Hurdegaryp.

Op dit moment hat Munsterman gjin ploech en kin hy sich hielendal tariede op it nije seizoen wer ’t hy fanôf 1 augustus yn tsjinst giet by SDS.

Wy winskje him in protte sukses ta.

Bestjoer SDS

 


Frans Munsterman

Frans Munsterman is gjin ûnbekende yn it amateurfuotbal. Op dit momint is hy yn tsjinst fan de KNVB, mar foarich seizoen wie hy noch trainer fan Be Quick Dokkum. Dêrfoar hat hy û.o. trainer west fan Mulier, De Sweach, Kollum, Dronryp en De Tynje.

Wy winskje Frans Munsterman in soad súkses ta by SDS!