KNVB hat fakânsy?

Foto’s ôfskiedswedstriid Jappie Wijnia
2 juli 2003
LC: Sportspotjes
4 juli 2003

Wy binne as redaksje fan ‘e webside fan SDS tige benijd nei it bekerprogramma fan SDS fansels. De KNVB hat allinne wat probleemkes mei hun webside sa at wy der noch net efter komme kinne.

Mocht ien it witte, mail ús dan efkes (info@vv-sds.nl). Ek kinne jimme de oefenwedstriden trochjaan fansels.

Wy sitte net stil as webside. Sjoch mar ris by “Zaalvoetbal” SDS 1 seal. Is it leuk wurden of net?