Evenementen in december 2022

SDS 2 seal wint fan koprinner
31 oktober 2003
Utslaggen 1-11
1 november 2003

Jimme sille de ferhalen allegear wol heard hawwe oer de fisk dy ’t Gerard “Knutsel” van Asselt snein fongen hat. Hjir kinne jimme him noch efkes besjen.


Gerard “Knutsel” van Asselt mei syn “grutte leafde”.