Evenementen in december 2022

Simmerwepperkes
8 juni 2004
SDS EK-League (4)
9 juni 2004

Hjir de beloofde meidieling oer it SDS-tenue by de junioaren. 

**** Kledingfonds ****

Er is al veel over gezegd en geschreven, maar we willen met ingang van volgend seizoen toch echt beginnen met een kledingfonds voor een SDS tenue, te beginnen met de shirts voor de diverse jeugdteams waarvoor geen sponsor (meer) is en bij teams waarbij vervanging van de shirts noodzakelijk is. De details moeten nog verder uitgewerkt worden, maar via dit bericht willen wij iedereen alvast vragen op dit moment niet meer een SDS shirt te kopen, omdat straks via het kledingfonds (verplicht) een herkenbaar SDS shirt beschikbaar wordt gesteld.

Juni 2004 Bestuur vv SDS