Kees Jansen dwaande mei lêste jier

SDS 1 wint van Ouwesyl
10 november 2003
Dreech programma dizze wike
11 november 2003

It bestjoer fan SDS en trainer Kees Jansen hawwe besletten nei dit jier net fierder te gean meielkoar.

Kees Jansen hat 4 jier by SDS wurke en fynt dat hy ta is oan in nije útdaging. Ofskie nimme mei in kampioenskip soe fansels no wol hiel moai wêze.

 Kees Jansen nimt ofskie