Kampioensfoto SDS 1 bestelle!

Wepperkes- tiisdei –
25 mei 2004
Wepperkes -tongersdei-
27 mei 2004

De kampioensfoto fan SDS 1 kin bestelt wurde. De foto is 20 by 30. De foto kostet 4 euro. Hjirûnder kinne jimme him besjen. Yn wurklikheid is de kwaliteit noch better. As jimme de foto hawwe wolle, mail dan efkes nei info@vv-sds.nl


Klik op de foto en je sjogge him wat grutter.