Jou dy no op foar it Meinte-Sixmatoernoai!

Sneon 3-10-2020
2 oktober 2020
SDS 1 wint mei 3-0 fan Oudehaske 1!
3 oktober 2020

Op woansdei 14 oktober is foar de 26e kear it jierlijkse Meinte Sixmatoernoai foar de jeugd.
Der dogge 65 bern oan mei. De ynskriuwing is slúten.