Evenementen in december 2022

De nije SDS League
27 augustus 2004
Tuskenstân Kransenklassemint
27 augustus 2004

M. Syszelingtoernooi
Regen en storm dienende is er zaterdag 28 augustus een jeugdtoernooi voor F en E pupillen. Dit toernooi is al jaren het starttoernooi voor de jongste jeugd. Het begint om 9 uur. Er wordt gespeeld 4 tegen 4 op kleine veldjes zonder keeper.

F4
Lange tijd leek het erop dat er geen F4 zou komen aan het begin in deze nieuwe competitie. Om die reden was het eerder gemelde team bij de KNVB afgemeld. Echter in nog geen twee weken tijd zijn er 7 nieuwe jeugdleden bijgekomen en kan er een F4 geformeerd worden. Gelukkig was de KNVB vergeten het eerder afgemelde team uit de competitie te halen. Dus kan F4 gewoon vanaf volgende week voetballen.

Nieuwe leiders en trainers
F3 : Anke de Boer wordt tweede leider

F3 : Jan Klaas Faber wordt eerste leider

F3 en F4: trainingen worden verzorgd door Andre Vink en Paul de Boer

B2 : Het is niet gelukt een vaste leider te vinden. Er is een voorlopige gevonden:
Frank Luijten doet het regel en papierwerk
Gerrit Lanting, Jelle de Boer, Eiling de Boer en Jacob Kooistra gaan beurtelings mee als leider. Enne Joh. Bruinsma is vaste scheidsrechter en fungeert bij thuiswedstrijden als tweede leider
(echt teamwerk wordt dit)

C3 : Foutje bij de bond. Nog steeds geen competitieindeling. Afwachten dus.

Ruil
Het jeugdbestuur  heeft geconstateerd dat E3 door de Knvb te sterk was ingedeeld. Besloten is om E2 en E3 te ruilen. E2 neemt de plaats in van E3 en E3 komt in de kompetitie van E2.

Vervanger
Ook trainers kunnen tijdelijk uitgeschakeld worden. Durk de Jong is een voorbeeld. Met of zonder kruisband , Durk kan voorlopig de training niet verzorgen. Freddy Scheltema en Samme Overal nemen het tijdelijk over.

Ferslach C1
Hjir wer in koart ferslach fan de 2e bekerwedstriid fan C1. De Treffer is no út en jimme kinne de nammen fan C1 opsykje. Hjoed wienen ôfwêzich Wytse, Ludze en Jort. Fan C2 hienen wy twa prima ferfangers, Christiaan Plantinga en Anton Rispens. De tsjinstanner wie Oeverzwaluwen en we ha thús ferlern mei 1-5. No tinkt de oplettende lêzer fansels, wer allegear kânsen mist…No nee, safolle kânsen ha wy net hân. Twa kânsen en 1, mar wol in hiele moaie, goal fan Andries. We hienen hjoed EN mear tsjinstân EN spilen ûnder it nivo wat we as ploech dochs wol ha (sa sizze de lieders). De earste helte wurde wy 25 minuten oerklast op fuotbal en fysyk gebied. De lêste 10 minuten binne better en komt der wat mear rêst yn de ploech. Yn de rêst wat omsettingen en mar wer probearje. 1 wedstriid spile, 1 kear traint en 4 gastspilers brûkt, dat ja in lyts ekskús (sa sizze de spilers). Twadde helte fuort wer ien om de earen. It wurd net folle better. We kinne de rêst yn de ploech en it balbesit net hâlde. Wer lei it no oan? Oeverzwaluwen wie better hjoed, wy spilen te leaf en net alle 11 dienen optimaal mei. We ha hjoed wer leart. Tiisdei út tsjin RES C1. De lêste test foar de kompetysje. We gean der wer foar mannen! (sa sizze de lieders en trainer). Fansels (sa sizze de spilers)!