Gekke goals!

Weppers moandei 12-8-2018
13 augustus 2018
Weppers tongersdei 16-8-2018
16 augustus 2018

Yn dizze komkommertiid is it by tiden dreech om mei SDS-nijs te kommen. Dêrom mar ris wat oars.
Om ’t wy juster in alderaardichste goal seagen by de WK foar froulju<20, fregen wy ús ôf as wy faker alderaardichste goals sjoen hienen.

Nei dy fan de Britse Louren Hemp hjirûnder noch in pear plaatsjes fan goals!