ST SDS/Nijland JO15-2

ST SDS-Nijland JO15-2

Trainingstiden JO15-2:
Moandeis fan 18.00 – 19.00 (gers)
Woansdei fan 18.00 – 19.00 (keunstgers)

Lieder
Lieder
Trainer
Trainer

Sikke van Kappeyne

Mohamad Baghdadi

Jelmer Abels

Pieter Wiersma

Jochem Scholts

Nouri Ali