Frijwilligersjûn

Ut- en ferslaggen sneon 18-5
18 mei 2013
Pinksterdagen weppers
19 mei 2013

Nog twee weken en dan zit seizoen 2012/2013 er al weer op. Een seizoen met zowel hoogtepunten (halve finale F1) als dieptepunten (degradatie SDS1).
Maar vooral een seizoen dat niet mogelijk zou zijn geweest zonder de inzet van veel vrijwilligers.
Van leider tot trainer, van materiaalman tot barman, van wasvrouw tot redactielid van …… teveel om op te noemen. Dit seizoen zijn meer dan 160 vrijwilligers in touw geweest om al die trainingen en wedstrijden mogelijk te maken. Sommigen voor het eerst, anderen al vele seizoenen lang.
Om onze waardering voor al dat werk te tonen willen we als bestuur en als jeugdcommissie op 1 juni aanstaande het jaar afsluiten met een vrijwilligersavond. Een avond waarin we alles wat achter ons ligt nog eens kunnen evalueren en een avond waarop we alvast een blik op de toekomst kunnen werpen. 
De avond begint met ontvangst vanaf 18:00 uur en vanaf 19:00 uur is er een BBQ.
Tijdens de avond is er ook nog de mogelijkheid om je voetbalkunsten te tonen. Wie heeft het hardste schot?
Als bestuur bieden we de BBQ graag aan, de drankjes zijn echter voor eigen rekening.

Een lijst maken met alle vrijwilligers bleek uiteindelijk een hele klus. Omdat we niet er niet zeker van zijn dat alle e-mailadressen kloppen willen we graag weten of je wel of niet komt.
Via de 
deze link kan je dit doorgeven:

We zien je graag op 1 juni.

Met sportieve groet,
Het bestuur en de jeugdcommissie van v.v. SDS