Foto’s Appie en Aant

Weppers freed 12-3-2021
12 maart 2021
SDS-League: ‘FC Op nei de top’ pakt de wykpriis!
16 maart 2021

Appie Posthumus melde him ek mei in twatal foto’s út syn te koarte SDS karriere (hij hie furore makke bij Mulier en Stormvogels en boude ôf bij SDS) en dat sette de wepmaster dy’t yn de jierren 70 al bij de senioren fuotballe der ek ta, om syn plakboeken der bij te pakken en dêr in oantal út te heljen.

Dêrom in 7 foto’s fan SDS 3 en/of SDS 5 en/of SDS 35 + en mei it geheugen is it noch reedlik goed want de kopkes kamen ús noch wol bekend foar.