Foarrondes Midwintercup 2008

Lifte 2008 (diel 2 slot)
1 januari 2008
Wepperkes -tongersdei-
3 januari 2008

Folgende wike begjinne de foarrondes fan de Midwintercup. De finales sille op sneon 12 jannewaris spile wurde yn Sporthal De Trije yn Frentsjer.

Om yn de finales te kommen sille de teams fan SDS der earst foar soargje moatte dat sy by de earste 2 eindigje yn de poule yn de foarrondes. Sawol foar it fjildteam as it futsalteam fan SDS sil dat noch in drege klus wurde. Beide teams sitte yn in drege poule.

It fjildteam mei folgende wike tongersdei as earste los:

Poule 15: Tongersdei 10 jannewaris 2008
Veld 4  De Trije – Franeker
Tijd: Wedstrijd:
18.45 SDS Robur
19.00 Oosterlittens Futsal Heerenveen
19.15 DTD Wardy
19.30 Futsal Heerenveen SDS
19.45 Wardy Oosterlittens
20.00 Robur DTD
20.15 SDS Wardy
20.30 Futsal Heerenveen Robur
20.45 Oosterlittens DTD
21.00 Wardy Futsal Heerenveen
21.15 DTD SDS
21.30 Oosterlittens Robur
21.45 Futsal Heerenveen DTD
22.00 Robur Wardy
22.15 SDS Oosterlittens


It futsalteam fan SDS spilet de foarrondes folgende wike freed:

Poule 16: Freed 11 jannewaris 2008
Veld 3 De Trije – Franeker
Tijd: Wedstrijd:
18.45 Avanti SDS futsal
19.00 Blauw-Wit ’34 futsal HJSC
19.15 Bolswardia AVC
19.30 HJSC Avanti
19.45 AVC Blauw Wit ’34 futsal
20.00 SDS futsal Bolswardia
20.15 Avanti AVC
20.30 HJSC SDS futsal
20.45 Blauw-Wit ’34 futsal Bolswardia
21.00 AVC HJSC
21.15 Bolswardia Avanti
21.30 Blauw-Wit ’34 futsal SDS futsal
21.45 HJSC Bolswardia
22.00 SDS futsal AVC
22.15 Avanti Blauw Wit ’34 futsal