Foarhinne SDS 1 seal

SDS EK-League: Lolke Hofstra rint wer ris út.
22 juni 2004
Hoe giet it yn oare Leagues?
23 juni 2004

Foarhinne SDS 1

Feite, Willem, Harm en Anne.
Jan Simon, Peter, Tsjipke en Robert.
(foto út 2007)


Nei inkele jieren mei sukses yn de seal fuotballe te hawwen is dizze ploech nei it seizoen 2010-2011 jammer genôch net yn steat om in folledich team de kompetysje yn te stjoeren. Hooplik folgend jier better.

*Palmares SDS 1
*De Midwintercup

Seleksje SDS 1 2010-2011:
 Jaap Toering
 Peter Sijbesma (BGCC778)
hspace=0 Feite de Haan (BGCC28F)
 Tsjipke Okkema (BGCD76C)
 Willem Wijnia (BGCD05K)
 Ruurd Boorsma
 Freek Tichelman
 Wytze Lanting
 Jelle de Boer

Reserves:
hspace=0 Jildert Hylkema
 Anne Stenekes (BGCD01G)
hspace=0 Jan Simon Jelsma (BGCC45W)

Flagger:
 Tamme de Boer (LVYN39Q)

Sjurtsponser:
Wheagan Multi-Car Service

Net mear lid:
 Harm Stremler (BGCD555)
hspace=0 Tsjeard Halbersma
 Robert Sijbesma
 Skelte Anema
 Tseard Breeuwsma

Net mear coach:
 Willem OveralKompetysje-yndieling 2010-2011:

  Seal 1e Klasse A 2010-2011
1 Blauw Wit ’34 1
2
3 Futsal Buitenpost 1
4 Futsal Heerenveen 2
5
6 Harkema De 1
7 Haskerland 1
8 Herauten De 2
9 Renado 1
10 SDS 1
11

Programma 2010-2011:
Datum Tijd Wedstrijd  
08-09-2010 21.30 SDS 1 Futsal Buitenpost 1
15-09-2010 21.40 Futsal Heerenveen 2 SDS 1
29-09-2010 20.30 SDS 1 Renado 1
06-10-2010 20.00 Haskerland 1 SDS 1
20-10-2010 20.30 SDS 1 Harkema De 1
03-11-2010 21.30 SDS 1 Blauw Wit ’34 1
08-11-2010 19.00 Herauten De 2 SDS 1
17-11-2010 20.30 Futsal Buitenpost 1 SDS 1
01-12-2010 21.30 SDS 1 Futsal H’veen 2
08-12-2010 19.00 Renado 1 SDS 1
14-01-2011 20.30 Harkema De 1 SDS 1
19-01-2011 20.00 Blauw Wit ’34 1 SDS 1
02-02-2011 20.30 SDS 1 Herauten De 2
09-02-2011 20.30 SDS 1 Futsal Buitenpost 1
16-02-2011 21.30 SDS 1 Haskerland 1
02-03-2011 22.00 Futsal H’veen 2 SDS 1
16-03-2011 20.30 SDS 1 Renado 1
23-03-2011 20.30 Haskerland 1 SDS 1
06-04-2011 20.30 SDS 1 Harkema De 1
13-04-2011 21.30 SDS 1 Blauw Wit ’34 1
18-04-2011 19.00 Herauten De 2 SDS 1