Ferling je seizoenkaart by sc Heerenveen en stypje SDS!

SDS-jubileumplaatsjesboek
25 mei 2022
Weppers freed 27-5-2022
27 mei 2022

SDS is kommend seizoen wer partner fan sc Heerenveen. Tegeare meitsje wy elkoar sterker!

Keapje no in seizoenkaart fan sc Heerenveen of ferling him en stypje sa SDS!
Fan eltse seizoenkaart dy ’t troch in SDS’er kocht wurdt giet der €10,- nei SDS.
Dit wolle wy graach brûke om in pannakoai foarelkoar te krijen.

Hjir kinne je in seizoenkaart keapje of ferlinge:
www.eenmetheerenveen.nl

Ful nei it bestellen of it ferlingen fan je seizoenkaart hjir it formulier yn om SDS te stypjen:
www.sc-heerenveen.nl/sportscc

Alfêst tige by tige!

Op nei sc Heerenveen en in prachtige pannakoai by SDS!