De nije SDS-sokken binne der!!

Wepperkes -tongersdei-
8 september 2005
De seleksjes foar sneon.
9 september 2005

Hjoed hat Enne Jehannes Bruinsma de nije SDS-sokken binnenkrigen. Sneon begjint de ferkeap fan dizze sokken om 8.30 oere yn de kantine.

De SDS-sokken binne te keap yn maat 28 oant en mei 48.

 

De sokken koste €9.00 p/p.

 

Je kinne de sokken no al per mail bestellen by Enne. Dit is syn mailadres: 

ennebruinsma@wanadoo.nl

 

Nei sneon binne se te keap bij Tineke Vink

                                         De Singel 30a

                                         Easterein

                                         0515-333134

                                         famviea@hetnet.nl
Dit bin de nije sokken:


Sokke lange sokken is dat net hast te waarm mei dit waar??