CCCC wint no wol fan SDS

Ferslagen SDS 1 en 2
24 februari 2004
Nije stân SDS League!
26 februari 2004

Comme Ci Comme Ca verslaat SDS! Dit liket ûnmooglik mar toch is it sa. Woansdei spile SDS2 tsjin CCCC4 en it waard 6-10. SDS koe aardich mei komme mar op it ein waard it doch noch in grutte útslag. We koenen dizze kear de skeids ek net de skuld jaan want Willem Overal wie net op in foutsje te betraapjen.

 

Mei rêst wie it 1-2, dus der wie einlyks neat oan de hân. Mar yn de twadde helte wie it samar 1-4 en je soenen sizze it is gebeurt toch kaam SDS werom tot 3-4, mar de lykmakker siet der net yn en CCCC rûn út nei 3-7. SDS toande noch ien keer karakter en kaam werom tot 6-7 mar fjirder kamen se net.

 

Doelpunten makkers: Pieter 3, Ferry 2, Ids 1.