Boersma-Heerma nije websidesponser!

Wepperkes -woansdei-
24 januari 2007
Wepperkes -tongersdei-
25 januari 2007

Wy hawwe der op ús webside wer in nije sponser by.
Loftsûnder sjogge jim sûnt inkelde dagen it logo fan Zelf-verzekerd.nl. Dit is in inisjatyf fan Boersma-Heerma verzekeringen. Troch it logo oan te klikken kinne jim gebrûk meitsje fan in spesjale oanbieding. Je krije 10% koarting op de berekkene premy. Sjoch dus gau.

Wolle je leaver persoanlik kontakt dan kinne je ek skilje nei 0515-439004.

Boersma Heerma verzekeringen b.v. is mei eigendom fan Johan Heerma, de lieder fan SDS F2.