Wurd ek klupskiedsrjochter!

SDS-League: Dirk hat de smaak te pakken!
4 december 2023
Weppers freed 8-12-2023
8 december 2023
Op 2 novimber wie der in temabyienkomst oangeande ferieningsarbitraasje by vv Workum mei û.o. in presintaasje fan âld-skiedsrjochter Björn Kuipers.
De KNVB giet no in oplieding fersoargjen foar lju dy ’t klupskiedsrjochter wurde wolle.
SDS soe der tige wiis mei wêze as hjir ek wat SDS’ers oan meidogge.
Hjirûnder kinst der oer lêze en dy opjaan:
Wij kijken als VV Workum ontzettend positief terug op de onlangs
gehouden themabijeenkomst (2 november j.l.) over verenigingsarbitrage.
Een grote opkomst met meer dan 120 deelnemers vanuit 18 verenigingen,
die genoten hebben van een inspirerende presentatie van onder andere
Bjorn Kuipers.

We willen jullie aandacht graag vestigen op het volgende:
De KNVB verzorgt een opleiding voor verenigingsscheidsrechter met als
locatie Workum in Sportcentrum de Rolpeal. Hier zijn nog 12 plekken
voor open.
Zoals de KNVB (Klaas Hofstede) aangaf is deelname kosteloos vanuit het
Sportakkoord.
Met vriendelijke groet,
VV Workum

In fuotbalklup kin net sûnder ferieningsskiedsrjochter. SDS is der dan ek wiis mei.