WK stân en sa 24-6

WK stân 22-6
22 juni 2014
Noch wat weppers!
24 juni 2014

WK Pool
Johan Delfsma bliuwt noch altiten koprinner yn de SDS WK pool. Dooitze Nauta is it no mei “Op Skobberdebonk” dy ’t twadde stiet mei 11 punten efterstân.

Ien fan de wepmasters liket ôfstân te nimmen fan de ûnderste plakken. Dy oare probearet “Bla bla blafke” fan him ôf te hâlden.
Alderaardichst
fashion2

Harsens derby(1301)
Wy hawwe al in soad alderaardichste dingen sjoen op it WK, mar sa moai as dit noch net: