WK-stân 10-7

Weppers moandei 7-7
7 juli 2014
Komkommertiidweppers
12 juli 2014

It liket derop dat Johan Delfsma mei “Samba Nederland” gewoan de SDS-WK-Pool wint wylst hy as ienige Nederlân as winner fan it WK hie. Of soe der noch ien wêze mei Dútslân as winner dy’t him foarby kin? Wy binne hiel benijd.

“Bla bla blafke” hat blykber goeie saken dien mei de útskeakeling fan Nederlân en it lêste plak fersmiten. “De correspondent” Douwe Kooistra liket de poedelpriis wol wat.

Noch efkes foar eltsenien dy ’t noch in pryske helje kin:
It prizenjild sjocht der sa út:
1e: 50 euries
2e: 40 euries
3e: 30 euries
Poedelpriis: 5 euries

Hjir de nijste stân:De stân kinne jim hjir ek sjen. Sykje op Subpoolcompetitie; “SDS-WK-Pool“.