Komkommertiidweppers

WK-stân 10-7
10 juli 2014
SDS WK-Pool: Lieuwe-Jan wint!
14 juli 2014

Komkommertiid
Jim merke wol oan de webside dat it komkommertiid is. Mochten jim nijs hawwe mail it dan nei
info@vv-sds.nl!


SDS-WK-Pool
Wy binne hiel benijd wa ’t de SDS WK-Pool winnen giet. Noch altiten hat “Samba Nederland” fan Johan Delfsma de beste papieren, want hy stiet noch altiten boppe-oan. Mocht Johan it winne dan Bopt hy it oan it
Greidhoek’ Festival. Dêr sil Bob fêst bliid mei wêze!


10e Jong-Feinte-partij
Woansdei 23 july is op de sportfjilden yn Easterein wer de jierlijkse Jong-Feinte-keatspartij. Dizze partij foar junioaren fan 17-22 jier begjint 11.00.

WK
Moandeitejûn is der wer in edysje fan it Wommelser Kampioenskip. Lykas as oars om 19.30 op it skopfjild yn Wommels.

Alderaardichst
fashion2

Harsens derby(1307)
Sa begjinne je de earste training foar it nije seizoen lekker: