Weppers woansdei 7-12

Weppers tiisdei 6-12
5 december 2011
SDS League: G-J pakt wykpriis!
7 december 2011

Woensdag 7 december
Er mag vandaag niet getraind worden op de trainingsvelden. 
Bestuur SDS.

E1 traint net
De trainers fan E1 tinke dat it hjoed net in sprút droeget at it reint en omdat it tiisdei te wiet wie, sil it hjoed ek wol te wiet wêze. Dus giet it trainen net troch .

E2 ek net
Het trainen van de E2 gaat vandaag niet door.
Door de vele regen is het veld onbespeelbaar geworden.
De training van vanavond zou de laatste veldtraining van dit half jaar zijn geweest.
Dit betekent dat de E2 vanaf vandaag (onder voorbehoud) winterstop heeft. 
Onbekend is namelijk of er ook getraind gaat worden op kunstgras in Sneek.
Met vriendelijke groet, 
Syb en Bote

en E4 ek net
Ek it trainen fan E4 giet net troch fannemiddei ûndanks dat de mannen allegear in swimdiploma hawwe….

Sels de froulju net of……..
It trainen fan de dames gjit jûn net troch! We ha der nog efkes oer nei tocht om de froulje in kursus synchroonswimmen oan te bieden mar ek hjir ha we mar fanôf sjoent.
Groetnis,
Bauke en Sytze

Gearkomst
Beste leiders/trainers,
De eerste seizoenshelft loopt op zijn eind en de winterstop komt al in zicht.
Echter voordat het zover is willen we als TC en JC jullie van harte uitnodigen voor het bijwonen van de 2e leiders/trainersvergadering van dit seizoen op woensdag 7 december om 19.30 uur in het verenigingsgebouw “De Skoalleseize” in Easterein.
De agenda wordt morgen, dan wel overmorgen geplaatst op de site
We zien jullie graag aankomende woensdagavond!
Hartelijke groet,
JC/TC SDS
Op de agenda staan de volgende punten:

         Mededelingen

         Nieuws vanuit JC/TC

         Winterprogramma

         Evaluatie eerste seizoenshelft

         Rondvraag

         Sluiting

SDS 5 derop út(2)
Aangezien er zich nog maar 6 van de 23 spelers van het vijfde hebben opgegeven, nogmaals de vraag iedereen even door wil bellen of mailen of hij wel of niet meegaat.
Omdat de stolp donderdag het aantal deelnemers wil weten, graag voor donderdag opgeven/afmelden. Bedankt!
Bellen: 0515-331014
Mailen:
hesterhiemstra@hotmail.com 
Groet Christiaan en Gert-Jan

Nocht oan ûnnocht

Douwe Posthuma is learaar op Bogerman yn Wommels. Hij fuotballe earder bij Nijlân. Hij jout wierskynlik rekkenjen. Moandei wie hij drok dwaande mei sommen. Hij sette se net op it boerd mar op in briefke wat hij bûten del hong.


8-1 stie der op. No witte wij wol dat dit 7 is en it liket ús ek wat in maklike som foar Bogermanbern, mar bij neifraach skynt it sa te lêzen dat dit mear in boadskip wie foar Jaap Toering, dy’t tsjinoer de skoalle drok oan de gong wie. Dêr hong it op it rút. Walperterwei 81 dus.

SDS League
As alles wat meisit is hjir jûn foar Ajax-Real Madrid begjint de SDS League te sjen.