SDS League: G-J pakt wykpriis!

Weppers woansdei 7-12
6 december 2011
Weppers tongersdei 8-12
8 december 2011

It is dizze wike Gert-Jan Hiemstra dy ’t mei “G-J” de wykpriis pakt. Wy geane der fanút dat hjirmei in blomke kocht waurdt foar syn “sekretaresse” Hester. Of soe Gert-Jan it brûke foar it útsje fan SDS 5 fan kommende sneon?

PSV 2-0 ferlern en Gert-Jan dochs noch de wykpriis

Wy hawwe wer 2 koprinners. Sawol “Algemeen Fons”(Sjoerd Rispens) as “Torpedo (Jaap) Toering” hawwe no 460 punten.

It is dien mei “Hey Ho Let’s Go”(down………..) fan ien fan de wepmasters. Mei de ôfwêzichheid fan Kwakman(GRO), Verhoek(ADO), Assaidi(HEE), Fer(TWE) en Sneijder(UTR) is der net folle ear mear te beheljen. Hy sakket fan 4 nei 18…….


Sjoch hjir foar de nijste stân:
wike 11.