Weppers woansdei 22-2

Voetbalschool Noord
22 februari 2012
Weppers tongersdei 23-2
23 februari 2012

Ouderavond voor F5/F6
Vandaag, organiseert de jeugdcommissie een informatieavond voor de ouders van de spelers F5 en F6. Tijdens deze avond zullen wij de ouders informeren over wat zij moeten weten nu hun kind met competitievoetbal begint. Echter ook andere “debuterende” ouders zijn welkom. De avond begint om 20:00 uur.
Namens de jeugdcommissie,
Robert Schildkamp

Trainen foar froulju
Sa as it ús bijstiet begjinne de froulju hjoed wer mei it trainen. De froulju hawwe al sa lang útsjoen nei Sytze en Bauke en ek wol in bytsje nei it trainen en einliks is it wer sa fier.

Leiders trainers jeugd
Op 6 maart om 19.30 oere wurde de lieders en trainers fan jeugdalvetallen wer bijpraten.

Programma sneon

10:15 SDS C1 – AVC C1
10:15 SDS D2 – SDS E1/D3
12:00 SDS B1 – Renado/VVI B1
12:30 SDS 4 – Joure SC 7
14:00 SDS 2 – Blauw Wit ’34 2
14:30 SDS 3 – Joure SC 3
12:30 Mulier A1 – SDS A1
14:30 Be Quick D 1 – SDS 1
14:30 Ouwe Syl 3 – SDS 5

Occupy yn Easterein

Ek yn Easterein hawwe se “lêst” fan Occupy.

Fûn/kwyt
Wa mist syn tillefoan? Foar inkelde wiken is der in tillefoan fûn op it B-fjild. It is sa ’n mobile tillefoan wêr ’t je fan alles mei kinne sels belje. As it no in Smartphone of in Iphone is witte wy net, mar wa ’t him kwyt is kin him ophelje yn de sporthal. Titus wit der mear fan.

Harsens derby(694)
De measte ferdedigers kinne de bal net faker as ien kear heech hâlde. Dizze kin dat wol, mar makket dat ek lyk wer “goed”: