Weppers woansdei 2-3

Weppers tiisdei 1-3
28 februari 2011
Weppers tongersdei 3-3
2 maart 2011

SDS 1 spilet lyk

Krekt Dooitze en Anne oan de line han, koe der jûn sels net bywêze. Ha live de lêste minút meikrigen wêryn Tsjipke-Klaas mei in penalty de 2-2 einstân op it skoareboerd sette. Fierders kryg ik mei dat Jacob-Klaas mei in ûnterjochte reade kaart en Feite mei in blessuere fan it fjild moasten.
Oant safier myn ferslachjouwing…
Groetnis DYS
 
Twitterferslachjouwer

Fan ús twitterferslachjouwer krigen wij justerjûn ek noch in reaksje. Mei in foto dy’t jim op de begjinside sjogge: Tsjipke Klaas dy’t skoart út in strafskop. En….foar de feroaring waard de strafskop dizze kear wol benut.
 
Fan ús emailferslachjouwer
Webmasters,
SDS pakt in punt yn Surhusterfean.
Nei 6 min mark postma 0-1 dernei 1-1- en 2-1 foar it t’fean. Rest
Yn de 2de helft kans op 3-1 mar flat net.
Wol in reade kaert foar jacob Klaas. Werom? Ik wit it net en die wienen der mear.
SDS better mar   it fean de kansen.
Dan in reade kaert foar de thusploech.
Yn de 94 min penalty foar SDS heands.
Alle feanster poer. Tsjipke 2-2.
Nei ôfrin kryt de skeids út Almere noch in skop fan in wâldpyk dy lilk wie.
Dit kin net mar sa goed as hy wie yn de 1ste heflt sa min yn de 2de helft.
SDS wie bliid mei dizze punt.
Gr
DDR

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
SDS 1 mei jûn om 22.00 yn Heerenveen sealfuotbalje tsjin Futsal Heerenveen 2.

Wedsje?
Wy meie eins net gokke, mar dizze weddenskip nimme wy oan:
Wedzje dat ik nog wol in koprol meitsje kin yn t fjild?
Ik ha froeger oan turnen dien jong.
Dooitze
(sjoch hjir)

SDS League
Moarn hoopje wy mei de nijste stân fan de SDS-League te kommen.


Harsens derby(416)
Fan Martin Rienstra krije wy troch dat Ronaldinho it fuotbaljen noch net ferleard is: