Weppers woansdei 12-6

Weppers tiisdei 11-6
11 juni 2013
Fakatuere wedstrydsekretaris
12 juni 2013

Fakatuere
Per novimber hat SDS in nije wedstrydsekretaris nedich. Andre Vink sil der dan mei stopje. Jim kinne hjir de fakatuere fine.

Spilerspassen SDS 2
Wa hat de spilerspassen fan SDS2?
Se binne poater.
Wa ’t der mear fan wit mei maile nei
info@vv-sds.nl.

Slotjûn jeugd
Der binne noch wat foto’s fan Tecla binnenkaam fan de slotjûn fan de jeugd. Jim kinne dy fleurige en kleurige printsjes
hjir besjen.

SDS-skoallefuotbaltoernoai
Hjoed is it sa fier, it SDS skoallefuotbal toernoai. Der dogge 13 teams mei dus it wurd grif spannend. We gean om 13:30 los. Wolle alle skiedsrjochters (Pieter, Inne, Gerwin, Mathijs etc.) der om 13:00 oere weze?
Gr. Hans


Fan herte lokwinske!
Sawol Hendrik de Jong as Jaap Toering is hjoed jierdei! Beide fan herte lokwinske!

Efkes Balje
It is noch mar woansdei mar it is goed om no al te melden dat der nettsjinsteande de Wommelser feesten wol Efkes Balle wurdt op freed. Gewoan de selde tiid en it selde plak.

Harsens derby(1049)
In min fjild hat sa syn foardielen: