Weppers tongersdei 7-3

Weppers woansdei 6-3
5 maart 2013
Weppers freed 8-3
7 maart 2013

SDS-sokken winne!

Wie heeft als eerste alle SDS-kaarten van de Jumbo bij elkaar gespaard?
Vraag buren, pakes en beppes, ooms en tantes en wie je noch meer kent om bij de Jumbo in Wommels de boodschappen te doen en vergeet niet om een SDS-kaart mee te nemen. De eerste die alle kaarten heeft kan dat mailen naar
PRcommissie@vv-sds.nl.
Ben jij eerst dan krijg je gratis een paar SDS sokken.
Enne

SDS-sokken! Ek winters te dragen.

SDS 1 seal wint op ‘e nij
SDS 1 hat justerjûn mei 5-0 wûn fan SWZ 3. SDS slagge der yn de earste helte mar net yn om troch de muorre fan ferdedigers fan SWZ te kommen, mar in goaltsje krekt foar de rêst wie genôch om it iis te brekken. 
Yn de twadde helte waarde SWZ net mear gefaarlik en koe SDS útrinne nei in 5-0 oerwinning. Fjouwer doelpunten waarden ferdield oer de twa Wijnia’s, mar de moaiste goal waard makke troch Jacob Oostra dy ’t de bal nei in alderaardichste oanfal de bal snoeihurd fia de ûnderkant fan de latte efter de Snitser keeper knalde.
Nije wike mei SDS 1 út nei SWZ.

Dooitze
Hij is der jûn net mar Ant Folkerts wol. Dus komt it allegear goed.

Programma sneon
It folsleine programma foar sneon sjocht der
sa út.
Twa dingen falle op:
-SDS D3 spilet sneon harren thúswedstryd tsjin Easterlittens D2 yn Littens.

-SDS 1 spilet om 15.30 thús tsjin Leeuwarder Zwaluwen 1.

SDS League
Yn de rin fan de dei kinne jim hjir de nijste stân fan de SDS League ferwachtsje.

Net op keunstgers
Mar goed dat SDS net mear op keunstgers traint, want dat hie nije wike neat wurden(klik hjir).

Harsens derby(973)
Ek wy fine it frjemd dat Mark van Bommel sa faak in giele kaart krijt. It moat faker read wêze………..