Weppers tongersdei 5-3

Weppers woansdei 4-3
4 maart 2015
SDS-League: Sytsma’s pakke wykpriis!
5 maart 2015

Programma
It programma fan kommende sneon, mei de skiedsrjochters derbij,  kinne jim
hjir sjen.

Kantine is iepen
SDS 1,2,4,5 en de A’s traine jûn allegear yn Easterein en Hendrik Engbrenghof hat bartsjinst. Hy kin it wolris drok krije. De nijste stân fan de SDS League leit dan ek yn de kantine.

Trainen SDS 4 en 5
SDS 4 en 5 traine jûn foar it earst wer ris efkes bûten. Mocht it fjildsje foar de boksen dochs noch te mion wêze dan geane sy de seal yn. 

Mini league
Net zoals de gewone competitie start dit weekend de minileague. Aanstaande zaterdag om 11:15 zullen ook onze jongste voetballertjes weer te bewonderen zijn op de Skoalleseize.
Het schema zal zo snel mogelijk worden gemaild.

Moai

De sjalenranglist moast juster bijwurke wurde Sûnder te spyljen, op in moaie woansdei, stiet Cambuur no ek boppe Twente en dat jouwe se net wer fuort

Ut in âlde Treffer

SDS League
Jûn kinne jim hjir de nijste stân fan de SDS League wer ferwachtsje. Wa ’t hiel benijd is kin jûn better efkes yn de kantine sjen. Dêr leit de stân jûn betiid al.

Harsens derby (1447)
Moai sa ’n bal yn de krúzing, mar hy sit net!