Weppers tongersdei 1-3-2018

Werom yn de tiid: 1967-1968
28 februari 2018
Skiedsrjochters socht!
4 maart 2018

Oflast

De KNVB Noard hat it fuotbal foar dit wykein ôflast. Grutte kâns dat net ien dêr rourich om is.

Munten


Efkes in herinnering oan de muntenbaksje bij Poiesz. Keapje de kommende wiken ek in kear bij Poiesz om munten foar SDS te sparjen. Yn Skearnegoutum kinne jim de munten ynleverje

Sneon 10 maart! No al nocht yn!

Mei de kommende winterske dagen yn it foarútsjoch binne wy bang dat der de kommende twa sneonen net folle fuotballe wurdt en sjogge dan ek út nei sneon 10 maart wannear ’t SDS 4 om 14.30 oere op it keunstgers fuotbalje mei tsjin Scharnegoutum 3 en SDS 1 om 17.00 oere ôftrapet tsjin Willemsooord 1. Gerrit Poortinga trapet om 19.00 oere ôf mei in alderaardichst stikje muzyk. Elkenien is fan herte wolkom!