Evenementen in november 2022

Weppers snein 3-8
3 augustus 2014
WK-finale 2014
5 augustus 2014

WK finale op Terp

Letter hjoed it WK-ferslach!

Traine
Sa krekt foar de Freuledei is de earste training fan de A-seleksje. Hjoed geane se los.

Freulekeatsers
Woansdei de Freulepartij, foar sommigen it  wichtischste evenemint wat er bestiet. Der dogge dit jier ek wer in oantal SDS-ers mei. Yn de partoeren fan Easterein , Wommels en Itens. Fansels allegear in soad sukses.

C2 siket trainer en lieder
De Tc heeft de voorlopige indelingen klaar, de meeste ploegjes hebben ook een trainer, maar nog niet alles is rond.
Zo zoek ik voor de C2 nog een trainer en een leider.
De leider zal uit de ouders naar voren moeten komen, als je ambities hebt om trainer te worden, meld je dan aan bij ondergetekende.
Laat dit leuke ploegje “niet stikken” en meld je aan bij ;
Boudewijn Kramer, coördinator C’s
boudewijn64@hotmail.com of 0628184321.

Keepersdei yn Boalsert
Op snein 31 augustus is der in keepersdei  bij sc Bolsward. Ek keepers yn de regio wurde útnoege. Sjoch
hjir foar mear ynformaasje.

Alderaardichst


Harsens derby(1313)
Sommige lju binne gek op koppen en dogge der alles oan om in bal te koppen. Wy as wepmasters tinke net dat wy dizze bal binnenkoppe soenen: