Weppers tiisdei 27-10

Weppers moandei 26-10
26 oktober 2009
Weppers woansdei 28-10
27 oktober 2009

Beker
Der is lotte foar de folgende bekerronde. SDS 1 nimt it yn dizze 3e ronde op tsjin Flevo Boys 1. SDS 1 mei op tiisdei 17 novimber jûns om 20.00 yn Emmeloord fuotbalje tsjin dizze haadklasser. 
Sjoch hjir foar de hiele lotting.

Meinte Sixmatoernooi
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan het Meinte Sixmatoernooi.
De opkomst was grote klasse met ongeveer 115 deelnemers!!
Een aantal foto’s om te bekijken.
Namens het Jeugdbestuur,
Rudy Dijkstra

Seleksjewedstriden KNVB
Frank Bervoets, Gert-Jan Bootsma en Habtamu de Hoop fan SDS D1 dogge mei oan KNVB-seleksjewedstriden foar regio Snits-Boalsert. Habtamu mei dêrfoar jûn nei Ljouwert en Gertjan en Frank mei folgende wike tiisdei om 19.00 fuotbalje yn Snits op de fjilden fan WPB.

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
Moarntejûn wurdt der wer folop sealfuotballe yn sporthal de Greidhoeke yn Easterein. SDS 1 nimt it om 20.30 op tsjin Futsal Heerenveen 2 en dêrnei mei SDS 2 it om 21.30 opnimme tsjin RES 5.

Mulier B1 – SDS B1
0-2 yn it foardiel fan SDS bij it skoft, mar hoe is it krekt ôfrûn. Sjoch
hjir.

Kleurde fuotbalskuon?
Wy binne net de ienigen dy ’t neat hawwe mei in oare klear fuotbalskuon as swart(klik hjir).

Harsens derby (78)
Ach, wy misse dochs allegear wolris in kânske…..