Weppers tiisdei 15-7

SDS WK-Pool: Lieuwe-Jan wint!
14 juli 2014
Weppers tiisdei 22-7
22 juli 2014

Beker
SDS 1 kin syn trainingskamp wol yn de Wâlden opsette. Sy treffe de folgende ploegen yn de beker:
WTOC
VCR
Kollum

Bekenden
Ien fan de wepmasters lûkt al lizzend op de fyts troch Europa en trof op in kamping yn Frankryk noch wat SDS’ers:

Aant mei Jasper, Peter, Tiemen en Martijn op de foto.

Alderaardichst
View image on Twitter

SDS-Look-a-like
Wy seagen op dit WK wer in pear fuotballers dy ’t akelich folle op inkelde SDS’ers lykje. Nije wike mear dêr oer.
Fine jim in SDS’er op in fuotballer, in bekende Nederlander, in Dútser, in blomkoal, Doutzen Kroes of oars ien of wat lykjen mail ús dan in foto. It leafst fansels ek efkes mei de foto op wa ‘t jim degene lykjen fine. Wy binne hiel benijd.
Mail jim SDS-Look-a-like nei
info@vv-sds.nl!

Komkommertiid
Jim merke wol oan de webside dat it komkommertiid is. Mochten jim nijs hawwe mail it dan nei info@vv-sds.nl!Harsens derby(1308)
Dan begjinne je lekker oan de earste training: