Evenementen in december 2022

Nijs SDS-froulju en -famkes
12 maart 2012
Weppers woansdei 14-3
13 maart 2012

Fluitsje?
Woensdag 18 april wordt het superspannende en bijna prestigieuze schoolvoetbal toernooi gespeeld op de velden van SDS.
Het toernooi begint om 13:00 uur en is voor alle scholen uit Littenseradeel (groep 6,7 en 8).
De jeugdcommissie is op zoek naar scheidsrechters voor dit toernooi om het allemaal in goede banen te leiden. Spelers vanaf de C-junioren en hoger zijn van harte welkom om een paar wedstrijden te fluiten.
Ben je geïnteresseerd? Mail dan met schaarha@gmail.com of bel 06-26785381.
Namens de Jeugdcommissie alvast bedankt!

Kaarte en darte
Oankommende tongersdei 15 maart kin der wer kaarten en darten wurde yn de kantine.
It begjint om healwei achten.
Anny

Simmerjûnfuotbal
De temparaturen stijgen, dus: Donderdagavond 19.00 uur, ‘zomer-‘avondvoetbal in Bolsward:  RES C1 – SDS C1. Komt allen! Deze oefenwedstrijd staat in het teken van de C1-kampioenscampagne.
Tjerk

Hoera,  hoera..
Wiebe Vellinga wurdt hjoed 14 jier. Lokwinske!

SDS 5
Fan lieder Harm Auke krije wij troch dat SDS 5 sneon net om 16.00 oere mar om 14.30 oere fuotbalje moat.

Freed – EB
Freedtejûn kin der wer Efkes Balje wurde. Om 19.30 oere spesjaal foar lieders, trainers en begeleiders dy’t sneons net oan it baljen takomme en toch tsjin in baltsje oan traapje wolle. Goeie kondysje net fereaske. Ek foar de âld leden dy’t it baltsje net misse kinne. Komme dus.

Bekerje
Foar de leafhawwers dy’t net hoege te trainen is der jûn in moai bekerpotsje yn Snits. Boso SWZ – Boso ONS. It begjint om 20.00 oere, mar je kinne fansels ek kieze foar Drachtster Boys-Harkemase Boys. Of foar de minsken dy ’t fan fiere busreizen hâlde is der jûn ek Staphorst – Nijland. De bus fertrekt 18.00 fanút Nijlân.
entreekaart staphorst
Hjir alfêst it yntreekaartsje.

Harsens derby (709)
Ferline wike fluite Stoffel Bouma de derby tusken SDS 4 en WPB 3. Dit die Stoffel hartstikkene goed, mar dochs liet in spiler op ûnorthodokse wize witte dat hy it der net hielendal mei iens wie: