Weppers snein 20-12

Weppers sneon 19-12
18 december 2009
Weppers tiisdei 22-12
21 december 2009

Ôflast
Aan de contactpersonen van de deelnemende verenigingen aan het Kerstzaalvoetbaltoernooi,
De KNVB district Noord heeft besloten het programma voor het Kerstzaalvoetbaltoernooi voor maandag 21 december as. in zijn geheel GEEN doorgang te laten vinden. Gezien de weersomstandigheden en de weersverwachtingen vinden wij het onverantwoord om de jeugd morgen op weg te laten gaan naar de verschillende sporthallen. 
Wij verzoeken jullie de betrokkenen hiervan in kennis te stellen. Vandaag proberen wij ook nog telefonisch contact te krijgen met alle verenigingen die voor morgen in het programma staan. 
Wij beraden ons nog over het vervolg van het toernooi.
Vriendelijke groeten,
KNVB district Noord

American Base
Haadsponser American Base hat sûnt koart in webside. Jim kinne 
hjir fan alles lêze oer Streetwear, Security, Army en Navy Goods en Outdoor Survival.

Sealfuotbal yn Boalsert (1)
SDS A1 is der juster yn Boalsert net yn slagge om de finales yn Frjentsjer te berikken. Sy wûnen û.o. fan ONS en LSC, mar kamen tekoart tsjin de úteinlik terjochte winner VV Wit-Zwart-Sneek.

Sealfuotbal yn Boalsert (2)
Wy binne benijd wat de D’s juster dien hawwe yn Boalsert.

Sealfuotbal yn Frjentsjer
SDS liket sa goed as troch nei de folgende ronde fan it Krystsealtoernoai fan Frjentsjer. Fan de 6 wedstriden wûnen sy der 5 en ferlearen sy 1.
Hanzedruk hie it wat dreger. Sy hawwe nei 5 wedstriden 9 punten (toch?) en moatte 2e Krystdei noch al efkes oan de bak.

De Ranking

It giet bij it Euopeeske fuotbal net allinne om de eigen winst en eare mar mear noch oer de posysje fan de lannen yn it puntenklassemint. Dizze wike waard dat wer aktueel, omdat Ajax opsettelik net wûn en dat hie ta gefolch dat Nederlân in plakje sakket, wat wer gefolch hat foar it oantal team,s dat yn de takomst meidwaan mei. Bert Kassies hat alles yn byld en
syn webside is nijsgjirrich genôch om troch te sjen.

SDS League
Spitich genôch foar inkelde dielnimmers fan de SDS League waarden hjoed alle wedstriden yn de Eredivisie ôflast. De ynhelwedstriden telle namelijk net mear mei yn de einstân fan de earste helte fan de SDS League. Wy hoopje kommende wike mei de einstân te kommen.

Toernooi
Op 20 januari organiseren 9 studenten (waaronder ik) van de noordelijke hogeschool een zaalvoetbal toernooi in Franeker in het teken van spieren voor spieren.
al het geld gaat naar deze stichting er zijn verschillende prijzen te winnen o.a. gesigneerd shirt van xavi en nog veel meer dus DOE MEE
voor meer informatie kijk op
www.playing4dreams.nl

Erik Haitsma

Hakkie
Persoanlik mei ik se wol lije dy goals mei in hakkie: