Weppers moandei 30-1

Weppers snein 29-1
28 januari 2012
Weppers tiisdei 31-1
30 januari 2012

Training Snits
Bericht ontvangen uit Sneek:
Er kan niet getraind worden op de kunst grasvelden ivm de sneeuw.
groetjes, Andre

SDS 1
Tiisdei en tongersdei om 19.30 oere trainen yn de sportskoalle fan Feiko. Om 19.00 fertrekke út Easterein.
Adres: James Wattstraat 4 yn Ljouwert. It is yn ’e buert fan Swette meubelen.
Marco

Oanfulling SDS 1
Tiisdei en tongersdei 19.30 traine by my yn it sportcentrum yn Ljouwert, dat betekent 19.00 fertrek út Wommels of Easterein wei.
Jim kin foar een diel de route fan de buslijn 92 folgje, at jim dan oan de Deinumer kant Ljouwert ynkomme kin jim links ofslaan de James Wattstraat yn en komme jim fansels út bij nûmer 4.
In extra handdoek en bidon soe net ferkeard weze om mei te nimmen!
Oant moarn!
Gr. Feiko

SDS A1
A-1 geen training dinsdag.
Met vriendelijke groet,
Jaap de Blaauw

SDS B1
De training van de b junioren voor vanavond gaat niet door. Graag woensdag de site in de gaten houden m.b.t. trainen.
Hester

SDS-froulju
Het trainen van de dames gaat logischerwijs niet door
We moeten volgende week maar weer even zien.
Groeten Eeltje/Bram

SDS-Clinic E-pupillen
Zaterdag 4 februari is er een toernooi voor de E-pupillen van 9.00 tot 12.00 in de sporthal de Greidhoeke . Je kan je via deze
link opgeven. Opgeven kan tot donderdag avond 18.00 uur. Geef het door aan je klasgenoten of je vrienden.

YVC C1 – SDS C1 3 – 2
Er zijn voor- en nadelen aan scholierenfeesten in ‘TDF’ te Berlikum op vrijdagavond. Zeker als je om 8 uur de volgende morgen de kou in moet, omdat de leiders zo nodig willen oefenen bij 0 graden celsius. Voordeel voor de leiders is dat het heerlijk rustig is in de auto’s, nadeel is dat iedereen pas echt wakker wordt van het schelle fluitsignaal van de scheidsrechter. Toch was C1 het eerste kwartier de bovenliggende partij op de prachtige ‘Tupperware’-mat in IJlst. Hierna stortte het een beetje in en wist YVC al snel twee keer te scoren. Na de pauze was YVC echt de beter ploeg en scoorde nog een keer. Remco schudde wat jongens wakker en toen begon de grote inhaal race. Twee prachtige counters leidden tot evenzo vele goals, van Lourens en Almar. Gert Jan hield ons aan de andere kant een paar keer prima in de race. Vlak voor tijd nog een uitbraak, maar helaas net buitenspel anders was er gewoon 3 – 3 op het scorebord verschenen. Al met al was 3 – 2 een terechte uitslag tegen een tegenstander die al weer wat langer in voorbereiding is en goed voetbalde.
Tot slot een waarschuwing voor allen die binnenkort in IJlst mogen voetballen: Pas op voor de respectabele oudere man die bij binnenkomst op het sportpark een lijst met orders uitdeelt en er tijdens en na de wedstrijd als een ouderwetse schooldirecteur op toeziet dat de kunstgrasmat smetteloos blijft. Vergeet vooral je koffiebeker niet vanaf het veld mee te nemen!!! Men is (terecht) erg trots op het veld. 
Tjerk

Start kompetysjes jeugd
De nije kompetysje-yndielings fan de pupillen binne noch net bekend, mar it stiet fansels al lange tiid fêst dat sy sneon 10 maart foar it earst wer los meie yn kompetysjeferbân. Sjoch hjir foar de saneamde speeldagenkalender 2011-2012

Fan
Der binne fans en fans. Bram Strubbe is sa’n fan. Hij riidt sneintemoarn earne tusken 020 en 010 ûnder
plysjebewaking. Of wie dat foar de bus fan Ajax?

Winterskoft?
Mocht it dize wike wat tafalle mei dy horrorwinter dan soe it samar kinne dat in hiel soad fuotballers fan SDS sneon fuotbalje moatte. SDS 1, 2, 3, 4, 5, C1 en D1 hawwe foar sneon in (ynhel)wedstryd op it programma stean.

Traine yn de seal

Maandag    17:00-18:00  F5/F6 Tsjipke Okkema 
Dinsdag     16:50-17:50 F4/F3 Willem Wijnia
Donderdag 17:00-18:00 F1/F2 Harm Stremler

SDS League
As de transferperioade(rint oan ’t 1 febrewaris) foarby is kinne wy oan de slach mei de nije SDS League. Wy hoopje dan de nije formulieren klear te hawwen foar kommende sneon en dan kinne wy nije wike sneon(11 febrewaris) los.

Redmar
Redmar Strikwerda komt oan it wurd op
kaatsen.nl. Hij set it keatsen yn in aardich en reeel perspektyf fine wij. Foaral de kop sprekt ús oan.

Toppers(2)
Foar Hjalmar Ruiter en Martin Rienstra hoopje wy dat sy juster by Feyenoord – Ajax dochs net de beste plakken yn it stadion hienen:
slechte stadionplaatsen
Dat hat Freek moai regele………

Pupillen fan ‘e wike
Lukas Offinga hat ôfrûne sneon wat opnames makke fan de pupillen fan ‘e wike (en wat fierder noch foar de kamera kaam) rûn de wedstryd SDS 1 – BCV 1. Dat wie de muoite wurdich:


Harsens derby(672)
Frank de Boer hie juster wol by Ajax yn de basis kinnen: