Weppers moandei 28-2

Weppers snein 27-2
26 februari 2011
Weppers tiisdei 1-3
28 februari 2011

SDS 1 traint jûn net
SDS 1 hat jûn gjin trainen y.f.m. de ynhelwedstryd fan moarn tsjin ’t Fean ’58.

Seleksje SDS 1 foar moarn

’t Fean ’58 1 – SDS 1

18.25 oere der wêze (auto’s meinimme)

20.00 oere spylje

1. Jaap

2. Ewout

3. Feiko

4. Feite

5. Erik

6. Jacob Klaas

7. Tsjipke Klaas

8. Arjan

9. Jelmer

10. Mark

11. Henk

12. Jacob

13. Grytzen

14. Kristian

15. Skelte


Fetpersentaasje
Juster hawwe de “Krystsealfuotballers” healik iten en “kegele” yn Blomketerp yn Frjentsjer. Oberin Anneke van Beem hie alles goed foarelkoar en hie fansels rekken hâlden mei Erik syn fetpersentaasje:

It board rjochts wie fansels foar Erik.

Kaduuk
Dit krije je dus as Hendrik Engbrenghof ien útCABt by Bolswardia:


Harsens derby(414)
Dit sjogge wy Dooitze no net sa 1,2,3 dwaan: