Weppers moandei 10-8

Weppers freed 7-8
6 augustus 2009
Weppers tiisdei 11-8
10 augustus 2009

Werom
Der wurdt sûnt hjoed wer weppere. Ien fan de wepmasters, dy fan de lange fakansje, is werom nei in wykeintsje lisfytse. Ha jim nijs mail it dan nei
sds-nijs@home.nl.

Oefenje
Woansdei om 19.30 oere oefent SDS A1 tsjin Blija A1.

Traine
Ha goeie,
Soene jim op de site sette wolle dat it tredde oansteande tiisdei wer begjint mei trainen. 20.15 oere yn Easterein (lytse fjild). Wy sille binnenkoart it folledige programma stjoere.
 
Groetnis Jan

Op de foto
Fan Enne Bruinsme krigen wij it folgende wichtige berjocht.

SDS is in samenwerking met NDC, Hanzedruk en Jumbo Kooistra bezig om een boek uit te geven met voetbalplaatjes genaamd ‘mijn toppers” dit wordt een boek met alle jeugdleden van SDS gerangschikt naar elftal en het eerste van SDS en oud eerste van SDS. Mogelijk ook nog de dames junioren.
Van alle spelers is dus een actiefoto nodig voor in dit boek. Dit gaan we doen op woensdagmiddag  19 augustus fotograaf Wiep Wierda bekend van damesvoetbal en dames Heerenveen (wiepwierdafotografie.nl) komt dan langs. Voetbalbroekje kousen en voetbalschoenen aan. Hou deze middag dus vrij. Ook de leiders zijn deze middag nodig om alle namen bij de plaatjes te krijgen.

14.00 uur F4 en F3
14.30 uur F2 en F1
15.00 uur E4 en E3
15.30 uur E2 en E1
16.00 uur D3
16.20 uur D2
16.40 uur D1
17.00 uur C2
17.20 uur C1
17.40 uur B1
18.00 uur A1
18.20 Dames junioren?

SDS 1 wint fan CAB
Fan in geheime ynformant krigen wij dit troch:
65e min. ( Leau ik) 0-1
87e min. 1 – 1 Jacob van Wieren (assist Freek Tichelman)
90e min. 2 – 1 Harm Stremler ( assist Feite de Haan)