Weppers freed 8-11-2019

Weppers woansdei 6-11-2019
6 november 2019
Sneon 9-11-2019
8 november 2019

Tonego 1 – SDS 1

De reis fan SDS giet dizze kear nei Luttelgeest yn de polder. Tonego 1 is de tsjinstanner. De gasthearen hawwe 5 punten, SDS hat er 11, dus…… De wedstriid begjint om 14.30 oere.
De seleksje: Jaap, Bauke, Erik, Gerwin, Jacob-Klaas, Lourens, Luuk, Matthijs, Peter, Pieter, Remco, Steven, Wiebe en Wierd.

ST Dronrijp/Foarút VR1 – SDS VR1

Om 15.00 oere op Schatzenburg de wedstriid fan de grutske koprinner fan SDS 1 tsjin de froulju út Dronryp en Menaam.
De seleksje fertrekt om 13.30 oere: Alissa, Dina, Esther, Femke, Froukje, Gerry Edou, Hester, Jildou, Jeska, Kirsten, Marjo, Marrit, Richtsje, Sieta, Sietske en Seriette.

Heeg 2 – SDS 2

Om 12.15 trede twa ploegen oan dy’t beide 10 punten ha en in gelyk doelsaldo fan 1. Dus……
Dizze seleksje fertrekt om 10.45 oere út Easterein; Sjoerd W, Frank, Arjen, Dirk, Ewout, Jesse, Jort, Jurjen, Lieuwe, Robin, Sjoerd de V, Tjeerd, Wesley, en Wietze.

SDS 3 – ST Arum-Stormvogels 2

De gasten sitte mooglik noch net echt yn in ritme. Wij binne novimber en sij hawwe 2 wedstriden spile en 3 punten helle. SDS 3 hat 4 wedstriden spile en 9 punten. Dus…..
De seleksje: Marten, Anne, Cor, Haije-Jan, Hendrik, Inne, Jelmer, Jildert, Mark, Pieter, Piter, Sjoerd, Skelte, Watze-Jacob, Willem en Yward(1/2).
Johan Heerma flagget.

SDS 4 – SWZ Boso Sneek 2

SDS 4 stiet ta harren eigen ferrassing gewoan op it tredde plak.  Kinne se mei de druk omgean om dat ek fêst te hâlden? SWZ Boso Sneek 2 sil der alles oan dwaan om de punten mei te nimmen nei de stêd. De seleksje: [5-11 12:05] Arjan Hallama: Aanwezig
[5-11 12:21] Johannes Abma: Aan
[5-11 12:37] Allert Turksma: Aan
[5-11 13:12] Sytse hibma: Aanwezig
[5-11 13:22] Eeltje Postma: Aan
[5-11 13:32] Doede Sijsling: Aan
[5-11 17:38] Peter Stuiver: Aanwezig
[5-11 17:58] Johannes Abma: Yesss klasse paddo
[7-11 17:09] Jelmer Brouwer: Aan
[7-11 19:53] Doede Rients Okkema: Ik tink dat ik der wol bin!👌🏻
[7-11 19:56] Ralph: Aanwezig
Broer J
Bouke Fopma eerste helft
Doede-Douwe
Stijn

SDS 5

SDS 5 mei nei de striid tsjin sc Bolsward noch in wykje bekomme en genietsje fan harren liedende posysje yn harren klasse.

G.n.t.

SDS JO19-2 hat sneon te min minsken en kin spitich genôch net fuotbalje.

Easterein Rocks

Moarntejûn kinne jim yn Kafé Bergsma genietsje fan de sjong- en spyltalinten fan guon SDS’ers. De muoite wurdich tochten wy sa om efkes om it hoekje te sjen!

Harsens derby (2177)

Net te hâlden, sa ’n bal!