Weppers freed 23-3-2018

SDS-League: ‘14.00 uur koffie, Eeltje’ pakt wykpriis!
22 maart 2018
Sneon 24-3-2018
23 maart 2018

Earste wedstryd ea op Flylân mei SDS JO10-2

Earder fan ‘e wike melden wy al dat SDS foar it earst op Flylân balje mei. No docht ek noch bliken dat it de alderearste KNVB-wedstryd ea op Flylân is. Omrop Fryslân komt sels nei Flylân om dit unike barren fêst te lizzen. SDS JO 10-2 fuotballet moarn om 11.00 oere tsjin VSV’31.

 

SDS 1 tsjin goeie freon Nijland 1

Om 14.30 (wat in moaie tiid wer) spilet SDS 1 tsjin Nijland 1.
De seleksje fan SDS: Bauke Dijkstra, Erik Haitsma, Ewout de Boer, Gerwin Sijbesma, Habtamu de Hoop,  Jaap Toering, Jacob Klaas Haitsma,  Jelmer Posthumus, Lourens van der Pol, Marco Rijpkema, Matthijs Postma, Pieter Sytsma, Remco Hylkema en Wiebe Heeres.

SDS 2 nei Balk

Om 14.30 yn Balk de wedstriid Balk 2- SDS 2. Dizze seleksje sil de punten binnen helje moatte en fertrekke om 13.00 oere út Easterein:
Frank Bervoets, Hendrik de Jong, Arjen Los, Bote Strikwerda,  Dirk de Jong, Feite de Haan,  Hendrik Engbrenghof, Jildert van der Werf, Jort Strikwerda,  Jurjen Los, Marten Faber, Tjeerd de Vries en Wiebe Vellenga.
De riders binne Boudewijn, Hendrik, Jort en Jildert.

SDS 3 nei de wetterpoartestêd

Om 12.45 op sportpark Schuttersveld WPB 4 – SDS 3. Dizze jonges dogge mei en fertrekke om 11.45 oere út Easterein:
Gertjan, Anco, Harm D, Gerlof-Jan, Ids, Jan Simon, Jeroen, Peter, Pieter K, Robert, Tjeerd en Willem en hoolik noch in pear…..

SDS 4 ûntfangt de Lemsters

De Lemsters fan CVVO 4 nimme it sneon om 14.30 oere op tsjin SDS 4.
Dit binne de SDS-ers: Allert, Andries, Doede S., Eeltje, Gert-Jan (ovb), Johan, Klaas-Bouke, Peter, Remon, Rickiekie, Steffen, Tseard en Wouter-Jan.

SDS VR 1   nei Starum

QVC VR1 – SDS VR 1 is it affysje yn Starum. Om 14.00 oere traapje se dêr ôf.
Marjo, Janieke, Seriete, Richtje, Kirsten, Hester, Sanne, Lysanne, Gerry-Edou, Sieta, Agnes, Geeske, Tjitske en Alissa.
Coach: Stefan
Flagger: Bertus

Efkes Ballers

Jûn wer in edysje om 19.30 oere

Poiesz-jeugdsponseraksje

De bus wêr as de Poiesz-munten yn kinne stiet ek yn de kantine.

Tuskenstanden

Hoe’t de teams der foar stean kinne jim hjir sjen.

Mei de peaskebus nei Bant!

SDS 1 mei op peaskemoandei om 14.30 oere spylje út by Bant. Foar dizze spesjale gelegenheid hawwe wy in peaskebus regele. Wa ’t mei wol kin him melde by Willem Wijnia. De bus fertrekt om 12.30 oere út Easterein. Foar peasaaien wurdt soarge! 😉

Harsens derby (1998)

Dit moat Jacob-Klaas moarn dochs ek kinne soenen je sizze.

 

Letter miskien noch wol mear!!