Weppers freed 2-3

Weppers tongerdei 1-3
29 februari 2012
Seleksjes sneon 3-3
2 maart 2012

A1-spilers
De A1 spilers fan SDS moatte in flink ynkassearingsfermogen ha, want ferline sneon gie harren wedstriid net troch omdat Mulier te min spilers hie, tiisdei gie de training net troch omdat der net in trainer wie en moarn giet de Walde A 1 – SDS A1 ek net troch. De Wâlde hat te min spilers.

B-spilers
Sij moatte moarn nei Sleat en geane om 9.30 oere fuort fanôf it sportpark. Dat krije wij troch fan Hester en dan is it sa.

C2
Zaterdagmorgen 3 maart om half negen in de box, diegene die niet heeft getraind komen om 8:15. 
Groetjes de leiders en trainers C2

Da1
Oefent oarn om 14.30 oere yn en tsjin Skearnegoutum

Da2
It team fan Da 2 is út de kompetysje gien. Der binne te faak te min spylsters en it liket de kommende tiid allinne noch minder te wurden. Spitich.

SDS 1 – VEV ’67
SDS 1 moat sneon tsjin VEV’67 út Leek. Wat dy meielkoar hân hawwe is
hjir te sjen.

Programma sneon
It programma fan sneon kinne jim
hjir sjen.

Lekker balje 7 tsjin 7
Nije wike freedtejûn om 19.30 oere dat sil it echt los. It 7 tsjin 7 fuotbal op it trainingsfjild efter de sporthal.
Wij freegje belangstellenden dy’t wer ris efkes in baltsje skoppe wolle om te kommen. Je hoege net lid te wêzen. Doel is om gewoan in oerke lekker te baljen. Dus at je te betiid stoppe binne mei fuotbal, en toch wol graach efkes dat gefoel wer ha wolle, kom dat freedtejûns lâns. En nim gerêst ien mei. Mear ynformaasje bij Durk Okkema of Aant Hofstra

Harsens derby(701)
“Lóóóóóóóóóóóóóóóóóós!”