Weppers freed 19-8

Weppers tongersdei 18-8
17 augustus 2011
Weppers sneon 20-8
19 augustus 2011

Doarpetoernooi
Fan vv Easterlittens krigen wij in berjocht oer it doarpetoernooi.
Opjaan kin bij simzij@gmail.com
VV Oosterlittens organiseert op zaterdag 27 augustus de opening van het voetbalseizoen met het traditionele dorpentoernooi. Dit is een voetbaltoernooi op klein veld (7 tegen 7) waarin dorpen (spelers ouder dan 16 jaar) mogen strijden om de beker. Hierbij wil ik Wommels en Oosterend ook uitnodigen om met een team deel te nemen aan het toernooi. Het toernooi start om 17.00 uur en na afloop is er in de sporthal in Easterlittens een afsluitend feest met live muziek (en natuurlijk de prijsuitreiking).

Trainingen E-pupillen
Oansteande moandei 22 augustus en 29 augustus giet it wer los. E2 en E3 traine fan 15.30 oant 16.30 oere. E4, E5 en de nije leden traine fan 16.30 oant 17.30 oere.

Groetnis,
Robert Hoekstra

Trainer SDS 4 en 5
Mei blydskip kinne wij melde dat SDS 4 en SDS 5 in trainer hawwe. Harm Abma sil fanôf tongersdei 25 augustus de training fersoargje. Neffens ús ynformaasje is dat no fan 19.00 oant 20.00 oere.

South-Park SDS’ers (32)
Wy kinne hast wol wer wat nije South-Park-SDS’ers brûke. Wolle jim ien meitsje dan kinne jim der
hjir alles oer lêze.
Janneke van den Elshout giet al wer oan de slach mei de froulju fan SDS DA2. Hjir Nynke de Boer:

Harsens derbij (546)
Fuotbal is in simpel spultsje. Dat fynt Joop Visser. In sjonger dy’t yn it ferline ûnder de namme Jaap Fischer “hits” makke, hat in moaie tekst makke. It is krekt of heare wij Johan C.