Weppers freed 12-11-2021

SDS-League: ‘De bêste tipper fan Jorwert’ pakt de wykpriis!
10 november 2021
Sneon 13-11-2021
12 november 2021

Rabo ClubSupport

Wy krigen hjoed te hearen dat de aksje fan de Rabobank mar leafst €624,88 opbrocht. Wy wolle de Rabobank en elkenien dy’t op ús stimd hat hjir tige foar tankje.

Sealteam


De jonges fan it sealteam diene it dizze wike mar best. In rynske 11-1 oerwinning op NTW 2.
It iene hichtepunt nei it oare mar dat Mark Klijnsma in hattrick makke, wêrûnder in ferwoestend hurd ôfstânsskot, spruts it meast ta de ferbylding.

7 tsjin 7

Jûn it oankundige 7-7 toernoai fan de froulju. It begjint om 19.00 oere en publyk is gewoan wolkom.

Programma sneon

Der is sneon in lyts programma. Thús binne der 3 jeugdwedstriden en 2 fan de senioaren.  Letter hjoed it programma op de side

SDS 5 – Tzummarum 2

Soe it dan no plak fine de wedstriid SDS 5 – Tzummarum 2? Al twa kear útsteld! At jim it sjen wolle, dan om 14.00 oere der wêze.
De seleksje: Harm D, Dirk-Yde, Doede-Douwe, Gert-Jan, Harm S, Henk, Jeroen, Kerst, Peter, Ronny, Syb, Robin, Niels en Douwe.
Klaas Overal flagget.

SDS 4 – Workum 4

Ek om 14.00 oere en dan op it keunstgers nimt SDS 4 it op tsjin Workum 4. Ek dit is in ynhelwedstriid.
De seleksje: Jeffrey(ovb), Arjan, Leon, Wiltsje, Halbe (1e helte), Wifi, Jan Piet, Remon, Michael, Broer Jacob, Ids, Tjitse en Mark.

Positive diskriminaasje

As je it sjurt fan in bepaalde klup oandogge op trainen, kinne je better al fantefoaren efkes goed neigean wa ’t der trainen jout. Juster moasten 4 jongens de goals ophelje ûnder it trainen fan de JO19-1. ‘Wienen jim oan de beurt om de goals op te heljen?’ ‘Nee, wy moatte se ophelje om ’t wy in Ajax-sjurt oan hawwe………’

SDS’ers der op út


It ôfrûne wykein wie de famylje Wiersma fan Itens (1 man en 2 frou sterk) nei Valencia om dochter Marije te besykjen.
Se pikten fansels ek in wedstriid mei: Valencia – Atletico Madrid. It wie 1-3 krekt foar tiid, it waard 3-3 . It kin minder.

Harsens derby (2324)

‘Tikkie werom, Jaap!’

 

 

 

Letter miskien wol mear!