Wepperkes -snein-

Útslagen 19-5-2007
18 mei 2007
Wepperkes -moandei-
20 mei 2007

SDS F5-kampioen

Kampioen, dus elkenien bliid……


Blommen foar de lieders en in medailje foar de jeugd


Patat, hawwe je it dêr net allegear foar dien? 

SDS 2 nei finale
SDS 2 hat troch de winst juster op Lycurgus 2 de finale fan de neikompetysje behelle. Sy spylje kommende sneon om 14.30 op de fjilden fan Heerenveense Boys tsjin Drenthina 2. De Drinten wûnen juster mei 4-2 fan CVVB 2.
Anco Elgersma makke wat foto’s en dy kinne jim hjir sjen

Kaai noch net ophelle
Tiisdeitejûn haw ik in fytskaai fûn by de Skoalleseize. De eigner kin him ophelje by Willem Wijnia yn Wommels. As je der mear fan witte mail dan nei info@vv-sds.nl.

Avanti
De sealfuotballers fan SDS 1 moatte woansdei los yn de neikompetysje. Justerjûn wie de weromwedstryd tusken Avanti en ZVH. Avanti hat dit wer wûn en mei it no opnimme tsjin SDS 1. Yn 2 wedstriden meie sy no útmeitsje wa ’t yn de finale tsjin de winner fan Friesland-Griffioen fuotbalje mei
.

Konkurrinsje
JRF en Henk Bootsma krije der in konkurrinte by(klik hjir).

Fuort rekke
Vermist een zwart voetbalbroekje maat3 (Masita?)
Misschien is het verleden week in de verkeerde tas gekomen. Eigenaar de Boer
Walperterwei 45
Wommels
Tel: 332314
 
Beste goal
Beste Aant, Willem
Ik ha no toch een prachtig doelpunt fun(klik hjir)
En et mooie is, ik haw em self ek al is een keer sa makke.
Groeten Doede Kooistra

Leuk
Hjir in filmke gewoan om ’t wy hjir sa om gnize moasten(klik
hjir).

Co
Mocht Co Adriaanse nei Feyenoord gean en Feyenoord kampioen meitsje dan wurdt dit fansels fierd op de
Co-singel. De nije striidkreet is ek al bekend; Hey Ho Let’s Co!
It sil ús benije.