Wepperkes

Wêr giet dit oer?
31 januari 2004
Kenniskwis (3)
3 februari 2004

Hjir inkele nijsberjochten:

Dochs oefenje
De oefenwedstriid tusken SDS en Trynwâldster Boys gie ôfrûne sneon net troch. Sy sille no jûn tsjin elkoar spylje op it kuenstgersfjild fan Trynwâldster Boys.

Gjin derby mear
De wedstriid tusken de B1 fan SDS en Mulier gie sneon net allinne net troch om it minne waar. It docht bliken dat Mulier B1 út de kompetysje stapt is. Jammer genôch foar SDS B1 dit seizoen dus gjin derby mear tsjin Mulier.

Oerskriuwingsformulieren
Oansjoen dat de B1 fan Mulier út de kompetysje stapt is, is der fêst wol wer ferlet fan oerskriuwingsformulieren. Jimme kinne se hjir opfreegje.

Oefenwedstryd
SDS D1 oefent sa at it no stiet sneon út tsjin Balk D1.

KNVB
De website fan de KNVB is net al te maklik mear te berikken. It kin wêze dat in soad links nei hun site net wurket. It programma fan SDS foar kommende sneon stiet dan ek noch net hjir op de site.