Van der Eems tekent by!

Weppers tiisdei 23-9
22 september 2014
Weppers tongersdei 25-9
23 september 2014

Wy meie hjoed bekend meitsje dat de haadstiper fan SDS, Grafische Groep Van der Eems út Easterein, syn kontrakt mei 3 jier ferlingt hat. Út namme fan it haadbestjoer lit foarsitter Douwe-Dirk Reitsma ús witte hjir tige kontent mei te wêzen. 
Dizze flagge kin yn elts gefal noch 3 jier yn de top!