Teamyndieling JO10-1, JO10-2, JO11-1 en JO12-1

SDS-ers yn finale pelote
30 juni 2022
Teamyndieling SDS JO19-1
4 juli 2022

De lang ferwachte yndieling foar it seizoen 2022-2023

Kontaktpersoan foar dizze teams is Frans Pyter Terpstra (06-44416253)