Slachte toppers

SDS1 slút seizoen ôf
4 juni 2016
Weppers moandei 6-6
6 juni 2016

De Slachtemaraton wie sneon en wij seagen tal fan SDS’ers..draven. Tefolle om se allegear op de foto te setten. Mar in oantal koene wij net misse.


Good old Efkes Baller Wouter Hylkema


âld SDS foarsitter en fuotballer Rienk Wiersma (rjochts)


Voskows drummer’s en tige bij  SDS belutsen heit Herman van der Weg


Ald SDS 1 spiler Henk Ruiter


en twa debutanten Paula Korbach en Richt Folkerts