Skoalleseize nijs

LC: Langs de Kant
20 januari 2004
Oefenwedstriden
21 januari 2004

At je it oer SDS hawwe dan prate je ek oer de Skoalleseize. In stifting dy’t er foar soarget dat de akkomodaasje yn oarder is. Derom in nijsberjocht fan dy stifting:

Per 1 januari j.l. hebben Willem Twijnstra en Gerlof Gerlofsma het bestuur verlaten.

Willem na een periode van meer dan 15 jaar en Gerlof van 5 jaar.

Beide heren werden bedankt door de voorzitter in de laatste vergadering.

Willem als penningmeester en beheerder van het ‘bakje’en Gerlof als verantwoordelijke voor de gebouwen.

Gelukkig hebben we weer mensen kunnen vinden voor de ontstaande plekken.

Het bestuur ziet er dan ook weer als volgt uit:

Voorzitter                    Feike Jorritsma

Penningmeester              Fedde Wiersma

Secretaris                     Fedde Wiersma (tot 1-5-04)

Velden                         Tom Couperus

Kantine                        Douwe Reitsma

Gebouwen                   Abe Jan Stegenga

Secretaris (per 1-5-04) Marco Hoekstra

 

Dit betekent dat het ‘bakje’ook gaat verhuizen. Overdacht moet nog plaatsvinden maar tzt komt dat in handen van Fedde.

Na jaren (zaterdagmorgen) niet meer naar de Ljits nu naar de van Eysingaleane. Ook vanaf deze plaats Janke bedankt.

 

Bestuur

St. De skoalleseize.